Συνάδελφοι – Σες,

Το τελευταίο διάστημα ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες για την χώρα και όχι μόνο με την πανδημία του COVID-19. Ο φόβος της εξάπλωσης του, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα που υπήρχαν από χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν απαξιώσει το εθνικό σύστημα υγείας με την υποχρηματοδότηση, προωθώντας την ιδιωτική ασφάλιση και περίθαλψη για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα ασφαλιστικά συστήματα, λειτουργώντας οι μονάδες υγείας ως επιχειρηματικές μονάδες στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο λίγοι. Και εννοούμε φυσικά τους έχοντες και κατέχοντες και όχι τα φτωχά λαϊκά στρώματα τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους κλπ. Είναι γνωστό ότι στο εθνικό σύστημα υγείας υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, σε μέσα ατομικής προστασίας, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό. Κυρίως όμως η υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Μη λαμβάνοντας υπόψη την «τύχη», λόγω της χαμηλής επισκεψιμότητας στην χώρα κατά τους χειμερινούς μήνες, που κράτησαν χαμηλά τα κρούσματα λόγω της καραντίνας, του απόλυτου Lockdown, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης των τέστ στον γενικό πληθυσμό, καθιστά αμφίβολα τα αποτελέσματα της εξέλιξης της πανδημίας. Μέσα σε όλα αυτά, η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή στην «κανονικότητα», στους χώρους εργασίας.

Μέσα την λογική αυτή και ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης, η ΔΕΗ ΑΕ αποφάσισε να επιστρέψει το προσωπικό στους χώρους εργασίας, χωρίς πρώτα να έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, αντισηπτικό χεριών, την συχνή απολύμανση στους χώρους (μηχανήματα, χειριστήρια, dexion κλπ).

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η κάλυψη όλων των ιατρείων στους χώρους της ΔΕΗ Α.Ε με ιατρούς εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν στο λιγνιτικό λεκανοπέδιο Δυτική Μακεδονίας 8 δομές υγείας (ιατρεία) σε ΑΗΣ και Ορυχεία, όπου υπάρχουν μόλις 6 ιατροί και μόνο ένας από αυτούς είναι μόνιμος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι ιατροί εργασίας να πηγαίνουν στα ιατρεία 1 η 2 φορές την εβδομάδα μόνο για κάποιες ώρες προσπαθώντας φυσικά με τα όποια μέσα διαθέτουν στις ανάγκες που προκύπτουν. Ακόμα οι ελλείψεις και σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι μεγάλες, τα οποία καλύπτονται με κατά καιρούς 8μηνες προσλήψεις ή μετακινώντας νοσοκόμες από το ένα ιατρείο στο άλλο μέσα στους χώρους της ΔΕΗ Α.Ε. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η εντατικοποίηση της εργασίας και οι πρόσκαιρες λύσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το ΣΕΕΕΝ απαιτεί και διεκδικεί

  • Προσλήψεις όλου του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά για την πλήρη επάνδρωση των ιατρείων σε σταθμούς και ορυχεία.

  • Την ενίσχυση των ιατρείων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

  • Την τακτική απολύμανση όλων των χώρων εργασίας

  • Την παροχή όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτων εργασιακών σχέσεων.

  • Την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την εμπόδιση εξάπλωσης του κορονοϊού (μάσκες, αντισηπτικά κοκ)

Πτολεμαΐδα 14.5.2020