Σας παρακαλώ αν μπορείτε να δημοσιεύσετε τις παρακάτω φωτογραφίες και να ενημερώσετε για τον κίνδυνο ατυχήματος από πτώση δέντρων τα οποία βρίσκονται στο υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Κοζάνης.