Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, όλοι οι ιατροί τoυ Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα, εξαιρουμένων των ειδικών Καρδιολόγων και κατόπιν συνεννόησης, μέρους των ειδικών Παιδιάτρων, οι οποίοι εφημερεύουν σύμφωνα με το πρόγραμμα των εφημερίων, θα προσέρχονται στην πρωινή ενημέρωση του Παθολογικού τμήματος και θα λαμβάνουν οδηγίες από την υπεύθυνη του ή τον αντικαταστάτη της για τον τρόπο που θα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των covid-19 ασθενών. Η συνδρομή των ειδικών Καρδιολόγων και των υπολοίπων ειδικών Παιδιάτρων θα είναι επικουρική και συμβουλευτική. Οι εφημερεύοντες αυτοί γιατροί θα είναι επιπλέον υπεύθυνοι και για τα περιστατικά της κύριας ειδικότητάς τους και θα απασχολούνται στο Παθολογικό τμήμα εφόσον δεν έχουν να αντιμετωπίσουν επείγον περιστατικό του τμήματος και της ειδικότητάς τους.

 Όλοι οι ειδικευόμενοι του νοσοκομείου θα βρίσκονται τόσο σε τακτικό ωράριο όσο και κατά τις εφημερίες στη διάθεση του Π/Θ τμήματος ή του Τ.Ε.Π. και θα συνδράμουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις το τμήμα από το οποίο προέρχονται.

Tέλος οι Ψυχίατροι, ειδικοί και ειδικευόμενοι  δεν θα συμμετέχουν στο προαναφερθέν πλάνο λειτουργίας αλλά θα συνεχίσουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Ψυχιατρικού τμήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την απόφαση που πάρθηκε σήμερα και παρουσίασε το kozan.gr.