Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, κατατίθεται, εντός ολίγου, τροπολογία στη Βουλή για μια μικρή παράταση (λίγων ημερών) των ωρών λειτουργίας στον ΑΗΣ Καρδιάς για την αποκλειστική λειτουργία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας .