Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα,  απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας», η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της  πρόσκλησης «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδομές)». Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης. Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης γης (εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγής διόρθωσης αρχικής εγγραφής στο κτηματολόγιο) κι ως εκ τούτου δεν έχει εγκριθεί και το κτηριολογικό πρόγραμμα από το ΥΠΕΠΘ.  Σημειώνεται ότι η άδεια δόμησης είναι απαραίτητο στοιχείο ωριμότητας της Πράξης για την ένταξη και δημοπράτησή του και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδοθεί από τον Ανάδοχο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΕΣΥ.

kozan.gr