Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας  

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο αιτούνται μέτρα στήριξης του κλάδου.

Αθήνα 20/4/2021

Οι καταθέτοντες βουλευτές