Αγαπητά μέλη της Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ,

στο πλαίσιο της από 12/4/21 ανακοίνωσή σας (δείτε εδώ), θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Από την στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, πολλές φορές μεγαλύτερο και από αυτό της έλλειψης των ιατρών, ήταν η έλλειψη των απαραίτητων δημόσιων χώρων, κατάλληλων για νοσηλεία. Ένας από τους φορείς που βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της επάρκειας χώρων ήταν και το Γ.Ν Κοζάνης.

Από τη στιγμή που η χωρητικότητα του νοσοκομείου μας ήταν πεπερασμένη, (η οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα ευελπιστούμε ότι θα επιλυθεί λόγω του ότι βρισκόμαστε σε φάση κατασκευής νέου κτηριακού συγκροτήματος) έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε με τους επιπλέον, καινούριους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας. :

Η διοίκηση του νοσοκομείου, υπό τις οδηγίες της ηγεσίας του υπουργείου κινήθηκε αποκλειστικά και μόνο στην εξεύρεση, πάση θυσία, λύσης για την εξυπηρέτηση και των νέων ασθενών μας. Και μάλιστα εξυπηρέτηση με τα ίδια τουλάχιστον στάνταρντ και προϋποθέσεις με αυτά του νοσοκομείου μας και ταυτόχρονα χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνσή τους.

Δηλαδή όχι μόνο, να μη σταματήσει να δέχεται νέα περιστατικά , αλλά να βρεθεί τρόπος να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση πάσης φύσεως περιστατικών (Covid και non).

Κάτω από αυτές τις οδηγίες λοιπόν έγιναν αποδεκτές και ενεργοποιήθηκαν:

Α) δήλωση διάθεσης 40 κλινών της Γενικής Κλινικής Euromedica “Ζωοδόχος Πηγή” Κοζάνης με το αντίστοιχο ιατρονοσηλευτικό ,διοικητικό και λοιπό προσωπικό για την νοσηλεία αρνητικών στον Covid-19 ασθενών του Γ.Ν Κοζάνης “Μαμάτσειο”

Β) δήλωση διάθεσης 18 κλινών της ιδιωτικής κλινικής “Ιδιωτική κλινική Θεραπευτήριο Ν.Σπινάρη ΑΕ” Κοζάνης με το αντίστοιχο ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό κλπ προσωπικό για την νοσηλεία ψυχικά ασθενών, αρνητικών στο Covid-19 του Γ.Ν Κοζάνης “Μαμάτσειο”.

Γ) Ταυτόχρονα εξετάζεται και η περίπτωση, δήλωσης διάθεσης και δεύτερης ψυχιατρικής κλινικής του “Ζήση Κοντογούνη & Σια Ο.Ε” με προϋποθέσεις αντίστοιχες της προηγούμενης ψυχιατρικής κλινικής.

Συμπερασματικά και σε αντίθεση με την καταγγελία της ΟΕΝΓΕ λοιπόν έχουμε.

Με τις αναδιαρθρώσεις του νοσοκομείου και την εμπλοκή των ιδιωτικών δομών υγείας, οι οποίες θα λειτουργούν ως “προσωρινά παραρτήματα” του νοσοκομείου διαφαίνεται ότι, καμία κλινική του δεν κλείνει, ούτε επίσης καθίσταται νοσοκομείο μιας νόσου. Αντιθέτως επεκτείνεται ούτως ώστε στην παρούσα έξαρση της πανδημίας να μην υπάρξει ούτε ένας πολίτης που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες του και να μην μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αυξάνει δε από 45 σε 117 τις κλίνες Covid περιστατικών και δίνει ένα αέρα για 40 κλίνες non Covid περιστατικά και 18 για ψυχιατρικά .

Όσον αφορά επίσης την Ψυχιατρική κλινική και πάλι, σε αντίθεση με την ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ ούτε καν σκέψη περί κλεισίματος υφίσταται. Εκτός του αν θεωρείτε ως κλείσιμο της η αλλαγή κτιρίου νοσηλείας των ψυχικά ασθενών συμπολιτών μας και τη μετακίνηση της σε απόσταση μικρότερη των 5 λεπτών με το αυτοκίνητο η μισάωρου με τα πόδια.(πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν να δουν τους δικούς τους ασθενείς με τα πόδια στην αντίστοιχη κλινική συνδυάζοντας το με περίπατο). Όλοι οι ψυχικά ασθενείς του νοσοκομείου που θα προσέρχονται είτε ως έκτακτα είτε ως τακτικά περιστατικά, θα εξετάζονται κανονικά σε κτιριακό συγκρότημα που ανήκει στο νοσοκομείο μας και στη συνέχεια εφ΄όσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία τους θα διακομίζονται στη ψυχιατρική κλινική υπό την πλήρη εποπτεία του νοσοκομείου μας. Η ψυχιατρική κλινική δηλαδή θα λειτουργεί ως παράρτημα του νοσοκομείου μας. Και αυτά όπως προαναφέραμε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση των ασθενών.

Οι ιατροί της κλινικής μας και το θεραπευτήριο θα συνεχίσουν να δέχονται τους ασθενείς και των 4 νομών (προφανώς διαφεύγει της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ ότι η Δ.Μ. αποτελείται από 4 νομούς, και όχι από 5) όπως ακριβώς γινόταν έως σήμερα.

Ταυτόχρονα να ενημερώσουμε, επειδή υφίσταται και θέμα παραπληροφόρησης στην ανακοίνωσή σας ,ότι στην Δ. Μακεδονία στην τρέχουσα περίοδο υφίστανται μόνο δομές φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων. Τους οποίους ουδέποτε αναλάμβανε η Ψυχιατρική μας κλινική, λόγω μη ύπαρξης παιδοψυχολόγου. Επομένως ,ακόμη κι αν έκλεινε η ψυχιατρική κλινική ουδεμία επίπτωση θα είχε στα ανωτέρω άτομα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανησυχίες όλων των συνανθρώπων μας, που εξ αιτίας της μεγάλης διάρκειας της πανδημίας εντείνονται, εξαντλώντας πολλές φορές την υπομονή τους. Θεωρούμε όμως ως άκαιρες, κινήσεις που στηρίζονται στα παραπάνω προς αποκομιδή ίδιου οφέλους.

Αντίστοιχα αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε εμείς, οι άνθρωποι του Μαμάτσειου Γ.Ν. Κοζάνης, οι οποίοι μπήκαμε πρώτοι στην μάχη και στις τρεις φάσεις της έξαρσης της πανδημίας,(και κατά γενική ομολογία επιτυχώς) ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κατά την οποία πολίτης θα χρειαστεί της υγειονομικές υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, οποιαδήποτε μορφής (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Γ.Ν Κοζάνης) και αυτή να μην του παρασχεθεί. συνεχίζοντας αυτό που κάνουμε ως σήμερα. .

Σε αυτό δε βρίσκουμε αμέριστη συμπαράσταση έως σήμερα, της πολιτείας γενικά και της ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ειδικότερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ