Την Πέμπτη, στις 22/04, στις 14:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε το 2ο διαδικτυακό εργαστήριο (workshop), της Περιφερειακής Επιτροπής του έργου STRATEGY CCUS. Το workshop διοργανώθηκε από την ομάδα του Δρ. Κούκουζα, του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Στην Περιφερειακή Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Δήμο Κοζάνης, τον Δήμο Εορδαίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη Δ.Ε.Η. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα STRATEGY CCUS (Carbon Capture Utilization Storage) συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Κάθε χώρα πραγματοποιεί μελέτες σε περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μελετώνται διάφορα σενάρια δέσμευσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης διοξειδίου του άνθρακα για τη Δυτική Μακεδονία. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν, το εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και τα πιθανά “σενάρια”, που προκύπτουν από αυτό για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης έργων CCUS στην περιοχή και τα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν.

Εκ της ομάδας