Τα 2/3 των εκτάσεων σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη – που σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ και θα περάσουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που θα συστήσει το Δημόσιο – σχεδιάζεται να αναπτυχθούν σε σύμπραξη με ιδιώτη.

Ειδικότερα, περί τα 164.000 στρέμματα από τις συνολικές εκτάσεις των 247.000 στρεμμάτων που διατηρεί η ΔΕΗ στις δύο υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές της χώρας, στις οποίες εδώ και δεκαετίες λειτουργούν τα ορυχεία και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της επιχείρησης , θα αποσχιστούν από την περιουσιακή βάση της ΔΕΗ και θα αποδοθούν στην SPV, ουσιαστικά με μηδενικό αντάλλαγμα, κάνοντας συμψηφισμό της αξίας των συγκεκριμένων εδαφών με το κόστος αποκατάστασης.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που θα της αποδοθεί, ωστόσο η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην προοπτική συνεργασίας με ιδιώτη, ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και θα αναλάβει την κατασκευή των έργων υποδομής, τη λειτουργία τους και την ευθύνη επιλογής των επιχειρήσεων που θα φιλοξενήσουν, οι οποίες θα ωφεληθούν και των αυξημένων κινήτρων που έχουν εξασφαλιστεί για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Στόχος είναι αφενός να επιτευχθούν καλύτεροι όροι για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και αφετέρου να αποδεσμευτούν κονδύλια για άλλα έργα.

H Μετάβαση Α.Ε. και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Βεβαίως, για να προχωρήσει η κατασκευή των υποδομών και η εγκατάσταση των νέων χρήσεων και επιχειρήσεων στα λιγνιτικά εδάφη θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία θα καθορίσουν το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, αλλά και τα βασικά μεγέθη που αφορούν στα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων, στις χρήσεις γης, στους όρους και περιορισμούς δόμησης και γενικότερα στις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα, με τις μελέτες, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχτούν σύντομα και εκτιμάται ότι μπορούν – με fast track διαδικασίες – να ολοκληρωθούν ακόμη και σε μια διετία, θα πρέπει να «τρέχει» και η αποκατάσταση των εδαφών, ώστε στη συνέχεια να συνταχθούν τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και αφού περάσουν από την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και γίνουν οι σχετικές διορθώσεις να υπογραφούν, ώστε να προχωρήσει και η εγκατάσταση των επιχειρήσεων και δράσεων.

Όσον αφορά στα εδάφη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ, δηλαδή περί τα 83.000 στρέμματα, ήδη προχωρά το πλάνο της εγκατάστασης περίπου 2 GW φωτοβολταϊκών και άλλες ενεργειακές επενδύσεις με φυσικό αέριο και νέες τεχνολογίες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι παράλληλα, το όλο πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης θα το «τρέχει» ένας νέος εξειδικευμένος φορέας με την επωνυμία «Μετάβαση Α.Ε.», ο οποίος δημιουργείται έπειτα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» , θα είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά αυτόνομος και θα τελεί στη λογική του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου έργων ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη εταιρεία θα αποτελέσει τον κύριο φορέα υλοποίησης έργων και δράσεων στις δύο υπό μετάβαση Περιφέρειες της χώρας.

www.worldenergynews.gr