Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Νοσοκομείου από την διασταύρωσή της με οδό Κ. Φούφα έως τη διασταύρωσή της με την Βασ. Κωνσταντίνου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών.  ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 09.00 ́ ώρα έως 20:30 ώρας της Πέμπτης (08-07-2021) .