Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πρόβλημα. Βαρέα οχήματα που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών στην περιοχή Σιδερών & Λιβερών διέρχονται μέσα από το χωριό Αλωνάκια προκαλώντας σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα ενός του χωριού. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, κάποιοι από τους οδηγούς Ι.Χ. οχημάτων που επίσης δραστηριοποιούνται στο ίδιο εργοτάξιο περνούν μέσα από τον οικισμό με μεγάλες ταχύτητες γεγονός που έχει καταγγελθεί και στην αστυνομία. Παρακαλώ μέσα από τη σελίδα σας να αναδείξετε το θέμα γιατί έχει παραγίνει αυτή η κατάσταση. Επιτέλους θα ασχοληθεί κανένας; Kαι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης να έρθει να ελέγξει να δει πως είναι ο δρόμος μη μας θυμούνται μόνο στις εκλογές αυτοί οι άρχοντες που διευθύνουν αυτές τις υπηρεσίες.