9.300€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) από το Δήμο Κοζάνης  για υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και βελτιστοποίησης της επίσημης ιστοσελίδας του. Δε γνωρίζουμε, αυτή τη φορά,  ποιες υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και βελτιστοποίησης της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Κοζάνης,  αφορά η νέα δαπάνη, όπως αναφέρεται σε σημερινή 22/7/2021 απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Λ. Μαλούτα, με ανάθεση σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να σημειωθεί πάντως το γεγονός ότι μόλις λίγο πριν το τέλος του 2018 και συγκεκριμένα στις 13/12/2018, είχε παρθεί μια αντίστοιχη απόφαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ύψους 21.080 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με ανάθεση στην ίδια εταιρεία Θεσσαλονίκης, για υπηρεσίες αναβάθμισης, μετάπτωσης, επικαιροποίησης και συντήρησης της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Κοζάνης.

Κι ασφαλώς δεν τα βάζει κανείς με την εταιρεία που ανέπτυξε τη συγκεκριμένη πύλη – site και στο κάτω κάτω της γραφής έχει κάθε  δικαίωμα να ζητεί για την παροχή του έργου της κάποια χρηματικά ποσά, το ερώτημα είναι γιατί ο Δήμος Κοζάνης δε φρόντισε να διερευνήσει διεξοδικά το θέμα ώστε να δημιουργήσει ένα τέτοιο δικτυακό τόπο που να δίνεται η δυνατότητα να συντηρείται (στο μέτρο του δυνατού, ακόμη κι από ένα αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Κοζάνης) ή εν πάσει περιπτώσει να διαθέτει όλες εκείνες τις προαπαιτούμενες τεχνολογικές δικλείδες ασφαλείας ώστε ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της κάθε εποχής, με μικρές ή μεγάλες παρα-μετροποιήσεις, και να μην χρειάζεται, όπως φαίνεται να συμβαίνει τώρα, σε λιγότερο από 3 χρόνια ο Δήμος Κοζάνης να δαπανά ένα ποσό της τάξεως των 30.000 ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το site του.

kozan.gr

Η σημερινή απόφαση, του Δημάρχου Κοζάνης, Λ. Μαλούτα, με ημερομηνία 22/7/2021

 

Ακολουθεί η απόφαση, με ημερομηνία 13/12/2018, επί θητείας Λ. Ιωαννίδη