Περίπατο σε λιβάδι από Νάρκισσους στο Λιβαδερό Κοζάνης, το Σάββατο 14 Μαΐου .