Ο Δήμος Βοϊου , στα πλαίσια διοργάνωσης της β΄ εμποροπανήγυρης 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, έως 14.10.2022 ημέρα Παρασκευή:

δια ζώσης, στο Δημαρχείο Βοΐου (Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) τηλ 2465351112

 και στο email:   [email protected]voio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1)

N1599 (2)

20780 4.10.22 προσκληση B΄Τσοτυλιου 2022

Β΄ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

αρχικο τοπογραφικο Τσοτυλιου