Επίσκεψη σε μια από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μας στο ξενοδοχείο Παντελίδη. Ο τουρισμός στην ΠΕ Κοζάνης επιβάλλεται να αποτελέσει προτεραιότητα την επομένη ημέρα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας. Συζητήσαμε αρκετά θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου. Προσωπικά θα είμαι σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια των επαγγελματιών που επενδύουν στον τόπο μας.