Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, την Τρίτη 16/5,  σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου κατακύρωσης της «Παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 142.593,80 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% , που αφορά την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης-Υποστήριξης – Οργάνωσης- Λειτουργίας Προγράμματος Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης και υπηρεσιών λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης, την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής/αποκομιδής ζώων συντροφιάς στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Κοζάνης & των εργασιών φροντίδας ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται στο ενδιαίτημα/ καταφύγιο του Δήμου  Κοζάνης αλλά και στα σημεία παροχής τροφής και νερού/ επανένταξης που δημιουργεί ο Δήμος Κοζάνης, όπως διαβάζουμε και στην επίσημη απόφαση που δημοσιεύτηκε και στη Διαύγεια (κλικ εδώ) και δημοσιεύει παρακάτω το σχετικό απόσπασμα το kozan.gr, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μ. Μαγγιρίδης πρότεινε “να προστεθεί στους όρους 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν προϋπηρεσία εμπειρίας συναφών με το αντικείμενο συμβάσεων με αρμόδιους κατά το νόμο φορείς διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ήτοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών να έχουν συνάψει και ολοκληρώσει σύμβαση/συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφή με το αντίστοιχο αντικείμενο των ομάδων 1 & 2 της παρούσης μελέτης με αρμόδιους κατά το νόμο φορείς διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ποσού τουλάχιστον ίσο με το 50% του Π/Υ της παρούσης μελέτης (θα αποδεικνύεται με προσκόμιση Πρωτοκόλλου Παραλαβής/ Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών)”. Όπως διαβάζουμε στη συνέχεια της απόφασης: “Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν διευκρινήσεις επί της ανωτέρω πρότασης και από τον κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη αλλά και από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Καραλιώτα Χρήστο ο οποίος πρότεινε να μην συμπεριληφθεί η πρόταση του κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη, γιατί αποτελεί εμφανέστατη φωτογραφική διάταξη υπέρ οικονομικών φορέων, πράγμα που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία”.  Tελικά με ψήφους 5 υπέρ και  1 κατά ψηφίστηκε η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας ενώ ο κ. Μαγγιρίδης ψήφισε υπέρ της προαναφερόμενης πρότασής του.

H συζήτηση κι η διαφωνία για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και τ’ ότι δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του ήταν κι η αφορμή για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια του Αντιδημάρχου Πρασίνου Μ. Μαγγιρίδη ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί και σε σχόλιο του kozan.gr στις 19/5 , έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Δημάρχου.