Δημοτικό συμβούλιο Βοΐου. Πρόταση μου τα χρήματα από τα ανταποδοτικά από το αιολικό πάρκο Ασκιου, για να μην σπαταλιούνται αποσπασματικά , να συνταχθεί ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα προωθεί την δημιουργία επιχειρήσεων, την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, την προώθηση της απασχόλησης στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι από το Δήμο, γιατί στο τέλος ο Δήμος Βοΐου θα γίνει Δήμος γερόντων. Την τοποθέτησή μου αυτή ο Δήμαρχος την χαρακτήρισε μπουρδολογία ….