Φωτογραφίες από τις προετοιμασίες επανακυκλοφορίας, για τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, στην Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων