Καλωσορίζουμε τον Αύγουστο στο Βόιο με παραδοσιακά ακούσματα του τόπου μας.
Σιάτιστα Τρίτη 1 Αυγούστου 2023
Ώρα 21:00