Τελευταίος σταθμός της αντιπροσωπείας της Γραμματείας του Παγκόσμιου (Καναδά) και Μεσογειακού(Τοσκάνη) Δικτύου Πρότυπων Δασών, ήταν η Δυτική Μακεδονία όπου το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαπίστευσης για να ενταχθεί στο δίκτυο.


Με αφορμή την επίσκεψη (28-30 Ιουλίου), οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να   παρουσιάσουν την 1η μέρα στην εκδήλωση τα δίκτυα τους παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας, των Δήμων, του Πανεπιστημίου και πολλών άλλων φορέων.


Έλεγξαν την κατάσταση προόδου στην προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και συνάντησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τους Διαχειριστές και πολλά μέλη του ceΠρότυπου Δάσους Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα εξερεύνησαν διάφορα πολιτισμικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά στοιχεία καθώς και Δάση – φυσικές ομορφιές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοχές που σύντομα θα φιλοξενήσουν αυτό το νέο Πρότυπο Δάσος(Model Forest) της περιοχής της Μεσογείου.


Αναχώρησαν ενθουσιασμένοι αναμένοντας τις επόμενες δράσεις και συνεργασίες, πεπεισμένοι ότι το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή μας.
https://www.medmodelforest.net/en/?option=com_content&view=article&id=3379