Όταν ζητούσαμε επανειλημμένα ραντεβού ή συνάντηση ώστε να υπάρξει η απαραίτητη πρόληψη οι υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΚ βρίσκανε οποιαδήποτε πρόφαση ώστε να μη μας δεχτούν και να τα αποτελέσματα. Από το Νοέμβριο είχαν γίνει καταγγελίες ακόμη περιμένουμε να μας καλέσουν.

Παπαδημητρίου Φώτης

Πρόεδρος κοινότητας Δρεπάνου