Από τη συνάντηση με το ΔΣ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας. Κοινός στόχος να κάνουμε περισσότερα για τα άτομα με αναπηρία στον τόπο μας και την Περιφέρειά μας την πιο φιλόξενη στους συνανθρώπους μας αυτούς.