Και η ιδιοκτησιακή αντίληψη συνεχίζεται…Όταν η ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης, με 12.000 ακόλουθους και φίλους της Κοζάνης από όλη τη χώρα, μετατρέπεται σε όργανο ατομικής προπαγανδας και έκφρασης του εκνευρισμού του Δημάρχου Κοζάνης.