Τοποθετήθηκε στην Αίθουσα Τέχνης της Ιστορικής Έδρας του Δήμου Κοζάνης το ειδικό σύστημα ανύψωσης για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε μορφή πλατφόρμας, όπου μπορεί να τοποθετηθεί αμαξίδιο. Η δράση προετοιμάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με την Κοινότητα Αιανής και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Δήμου Κοζάνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.