Αφτέσια τ΄ς μέρις δεν σιέφκα* κι πουλύ στου fάτσα-bλιούκ΄ κι δεν μάθινα κι τα καθέκαστα για τ΄γινέτειρα. Δεν άνοιγα κι του γκούγκλε να διαβάσου αφτές τ΄ς ιφημιρίδις, τ΄ς ηλικτρουνικές όπους του Κόζιαν΄. Γκρ νέους, του κόζιαν΄-λίφε, του Κόζιαν΄ Του Βου, του Κόζιαν΄Μίδια κ.λ.π. για να μάθου κι καένα νέου, ούδι μι τηλιφώντσιν κι καένας.
Διάβαζα μούνγκι μιάν αθλητική ιφημιρίδα που παίρνου για να ινημιρώμουμι αθλητικά μην τυχόν κι απουμείνου κι γκαβός για τα αθλητικά πράγματα, τρανή δλειά! Σην τιλιφταία σιλίδα έγραφιν σι μιάν μκρή στήλ΄ για τα κρούσματα του κουρουνιού που έχ΄ η κάθι πολ΄ κι΄ έτσια μάθινα κι για τα κρούσματα που έχ΄ η Κόζιαν΄. Πότι έγραφιν ουγδόντα πέντι, πότι ικατόν δέκα ιφτά, πότι πινήντα ιφτά κι ίλιγα: τι στου καλό συμβαίν΄ αρά κι η Κόζιαν΄ είνι στου βαθύ κόκκινου;
Αυτός (ου νουμός) μια ζουή, όλα τα χρόνια που θυμούμι απού μκρό πιδί όλους μπλέ ήταν, αν ιξιρέις ΄ν ιπουχή τ΄Αντρέα που ήταν μσός μπλέ κι μσός πράσινους, σαν τ΄ς φανέλλις τ΄ Λιβαδειακού ένα πράμα κι τώρα τιλιφταία που γίνγκιν για λίγου ρουζέ μι μπλέ μαρέ, όπους λιέει κι του τραγούδ΄ τ΄συμπατριώτη μας απ΄τ΄Σέλτσα*, τ΄ Γιάνν΄ τ΄ Μηλιώκα, “ρούχα μαζί που πλήθυκαν κι έχουνε γίνει ρόζ”.
-Εμ γιατί να τ΄ς ανοίξ΄ αυτές τ΄ς ιφημιρίδις απ΄ γράφς παραπάν; σάματ΄ έγραψις κι τίπουτα κι αραδούσις να του διαβάις; δεν έγραψις!
Όλα τα ΄χειν η Μαριουρή ισύ μας έλειπις. Φεύγα ρά μη μι συνγχίιζ΄ κι σύ! (Ου άλλους απού μέσα ήταν). Φυτρώντς ικεί που δεν σι σπέρν! σ΄είπα ικατό φουρές μην ανακατώνισι. Ισύ του θκός.
Έτσια μι κόβς αφτάια που έχου στου μπγιαλό μ΄ να γράψου! Άιντι τώρα να βρώ ΄ν αρχή απ΄του λουζγιασμένου κουβάρ΄!
Θυμήθκα ιδώια κι τα λόια που μ΄είπιν μια καλή φίλ΄ απ΄ ΄ν Κόζιαν΄: “ Ισύ έχς του προυνόμιου να μπαίντς κι να βγαίντς όπουτι θέλτς “ , θέλουντας μάλλουν να μι πεί ότ΄ δεν είσι ιδώ να γλέπς τι τραβούμι μι τουν κουρουνιό ή κατ΄τέτχιου, αν κατάλαβα σουστά.
Δεν έχου κανγκάνα προυνόμιου απλά μπαίνου για να μαθαίνου νέα απ΄τ΄ γινέτειρα.
Ικτός αν εννουούσιν συμμιτουχή. Ιτότις αλλάζ΄ του πράγμα.
Να η φούρλα πάλι, Κόζιαν΄-Λαμνήδις απ΄ του Κουτζιά-Ματλί!
Είιδις τι μ΄έκαμις πάλι ξισυλλόιαστι! στουν θκό μ΄ αναφέρουμι.
Τέλους πάντους, είιδα απ΄λιέτι όλους τυχαίους στου χαζουκούτ΄ του ηλικτρουκίνητου τιτράτρουχου πουδήλατου που μοιάζ΄ λίγου μι τ΄αυτουκίνητα Smart, που έφκιασιν μαναχός τ΄ ου Ηλικτρουλόγους Μηχανικός κι Μηχανουλόγους Υπουλουγιστών, ου Δημήτρης (μάλλουν Τάκης) ου Γκλούμπους κι ίφιρνιν φούρλις σην πλατέα.
Μ΄άρισιν, ουραίου είνι κι τουν αξίζν πουλλά σιχαρίκια για ΄ν ιφέβρις΄. Άκσα κι ΄τ συνέντιφκς που ίλιγιν, έτσια για κασμέρ΄, φαντάζουμι, ότ΄ το ΄φκιασιν στου σαλόν΄ απ΄ του σπίτι τ΄.
Μπήκα κι στου Κόζιαν΄. Γκρ κι διάβασα, αυτά που είπιν. Είχαν δυό τρείς αναρτήσεις. Δεν έλειψαν κι τα πικρόχουλα σχόλια απού ανώνυμ΄. Άχ αφτοί οι ανώνυμ΄. Δεν έχν όνουμα ή δεν τα γράφν΄ οι ιφημιρίδις για να μην γένουντι καβγάδις;
Γράφ΄ιένας: ότ΄ έκαμαν σ’ν Ιβρώπ΄ ιδώ κι ιξήντα χρόνια του φκιάνουμι ιμείς του 2021.
Γύρσα ιξήντα χρόνια πίσου κι τι βρήκα θαρρείτι. Έφκιανάμι τρίκυκλα! τι έφκιανάμι! σκέπαζάμι μι ιένα κουβούκλιου μι λαμαρίνις, φκιαγμένου τ΄ς κακιάς ώρας μια μουτουσυκλέτα έβανάμι κι καρότσα. Αυτό έφκιανάμι. Σαν κι αφτό που σκότουσιν τουν Λαμπράκ΄.
Ου άλλους έγραφιν: Χράζιτι να είσι σι πανιπιστήμιου για να κατασκιβάις ιένα ιλικτρικό πουδήλατου; Πααίντς σι ιέναν όρμου ικεί που ρίχν άγκυρα τα καράβια κι μαζώντς τα υλικά τα άχρηστα που πουλιμούν τα πλοία κι συναρμουλουγείς του πουδήλατου. Ιδώια για να πώ τ΄μάβρ΄ ΄ν αλήθεια μπουρεί να μην κατάλαβα καλά κι ιπειδής δεν γνουρίζου κι Ιγγλέζ΄κα να μιτάφρασα το e-bay, όρμον. Μπουρεί να είναι κάτ΄ σαν τα λέγκο ή τα πλαίυ μουμπίλ που τα αγουράιζ΄ κι τα συναρμουλουγείς. Μπουρεί να είναι έτσια. Δεν θέλου να τουν αδικήσου αφτόν που έγραψιν του σχόλιου. Αλλά απ΄ ΄ν άλλ΄ μιρά τη ήθιλιν ου σχουλιαστής, να φκιάσ΄ ου κατασκιβαστής κάνα καμίν΄ στου τζιάκι τ΄, να πάρ΄ κάνα αμόν΄ τίπουτα βαρές κι σφυριά κι να χπάει λαμαρίνις μέσα στου σαλόν΄του σπιτιού τ΄;
Αγαπητέ Δημητράκ΄ φκιάσει τ΄δλειά σ΄ κι μην ακούς κανγκάναν. Του 1908, οι χουρικοί απού τα πιρίχουρα τ΄ς Ανθήνας πολιμούσαν πέτρις στου πρώτου αυτουκίνητου που έφκιασιν ιένας Γκάγκαρους*.
Τώρα μι ΄ν απουλιγνιτουποίηση τ΄ς πιριουχής είνι ιφκιρεία να δημιουργηθεί κι μέσα απού του πανιπιστήμιου μια ουμάδα να του μιλιτίστει καλά του θέμα μι κάθι λιπτουμέρεια και ίσως βριθούν κι χρηματουδότις μαζί μι του κράτους μια κι νοιάζιτι για καθαρές πράσινις πόλεις για μια υγιεινή διαβίουσ΄.
Του πράσινις, μην του βάντι μη του πάρν΄κουμματικά!
Σιέφκα = (σιβαίνου, μπαίνου) Μπήκα
Σέλτσα = Εράτυρα
Γκάγκαρος = βέρος αθηναίος
Μήκας Ελίμειος
17 Απριλίου 2021