Φωταγωγήθηκε το ανάγλυφο του βουνού του “πυροβολείου”. Απομένει και το ανάγλυφο του “κούκου” για κλείσει και η φωταγωγία των άκρων του φαραγγιού των Σερβίων. Η φωτογραφία είναι του Σερβιων Φρουρος