Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία φροντίδας κοινόχρηστων χώρων και πλατειών, που περιλαμβάνει κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.Το επόμενο χρονικό διάστημα δρομολογείται και η κοπή χόρτων στις σχολικές μονάδες, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και της ανάθεσης έργου.Το πλάνο δράσεων, περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων με φυτά.