Πολιτιστικός Σύλλογος Τρανοβάλτου “Η Αναγέννηση”: “22o αντάμωμα απανταχού Βογγοπετριωτών την Κυριακή 31/7 “.