Λαϊκή – έντεχνη βραδιά στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Εράτυρας το Σάββατο 8 Οκτωβρίου.