Από την περασμένη Δευτέρα 18.10.2021 ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας της κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων, που βρίσκονται στο στάδιο των χωματουργικών εργασιών (φωτογραφίες).

Το έργο είναι ενταγμένο  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινου Ταμείου. Ο Δήμος Σερβίων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 7035/2.12.2019  του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  η υποβολή της σχετικής πρότασης εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων στη συνεδρίαση της 18ης.5.2020. Τον Σεπτέμβριο 2020 η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργείο για να ακολουθήσει η διενέργεια του διαγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή της πρότασης από το Δήμο Σερβίων βασίστηκε στην υπ/αριθμ. 9/2010 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας κοινότητας Μικροβάλτου Δήμου Σερβίων» που είχε συνταχθεί με μέριμνα του πρώην Δήμου Καμβουνίων από το 2009 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Μελετητής του έργου της είναι η αρχιτέκτονας Γεωργία Ευαγ. Καβουρίδου (καταγωγή από Μικρόβαλτο). Η μελέτη επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερβίων ώστε να ικανοποιεί τις τρέχουσες οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 243.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και χρηματοδοτείται με το ποσό των 169.126,40€ από το «Πράσινο Ταμείο» και με το ποσό των 73.837,60€ από ιδίους πόρους του Δήμου Σερβίων.

Ο χρόνος περάτωσης του έργου καθορίστηκε στις 240 ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ασφαλώς πρόκειται για ένα έργο πνοής για το Μικρόβαλτο, αφού θα επέλθει ριζική ανάπλαση της πλατείας που θα βελτιώσει ιδιαίτερα την εικόνα στο κέντρο του οικισμού, με αισθητικά χαρακτηριστικά που θα προσδίδουν ενδιαφέρον στην αναψυχή και στις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών.

Φωτογραφίες από την πορεία του έργου, 22.10.2021

plateiaMikr221021 1plateiaMikr221021 2plateiaMikr221021 3plateiaMikr221021 4plateiaMikr221021 5plateiaMikr221021 6plateiaMikr221021 7

Φωτογραφίες από τη μελέτη του έργου

view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 1

view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 2view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 3view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 4view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ΥΓ. Η σχετική διάνοιξη της πλατείας επιτείνει το σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξης μετασχηματιστή της ΔΕΗ σε κεντρικό σημείο (κλικ δεξιά στη φωτογραφία), τόσο από πλευράς επικινδυνότητας για λόγους υγείας (ακτινοβολία), όσο και για λόγους αισθητικής. Κατά πληροφορίες μας έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στη ΔΕΗ από Κοινότητα-Δήμο, και θα πρέπει να απαιτηθεί η μετακίνηση του μετασχηματιστή στην παρούσα φάση του έργου.

mikrovalto.gr